top of page

Artikelen

  • Het is vooral de cultuurhistorische dimensie die mij interesseert bij slangen: wat is hun rol (geweest) in de grote verscheidenheid aan culturen en religies? Indien u mijn belangstelling deelt, nodig ik u uit kennis te nemen van onderstaande artikelen.

  • Ik heb ook een aantal boeken over slangen, voornamelijk met een cultuurhistorische in-slag, gelezen en besproken in het herpetologische tijdschrift Litteratura Serpentium. Een herpublicatie daarvan treft u hier aan. 

  • Verder vindt u op deze pagina mijn doctoraalscriptie over Psyche van Louis Couperus en een tweetal artikelen over de gebrandschilderde glas-in-loodramen van de St.-Trudokerk in Stiphout en de St.- Lambertuskerk in Helmond. 

  • Ter gelegenheid van Nederland Leest! heb ik voor boekminnende lezers en lezeressen in de bibliotheken van Asten en Someren op een afsluitende avond ter opwarming van een gezellige gedachtewisseling een column uitgesproken naar aanleiding van de geselec-teerde boeken. 

  • Tot slot geef ik een overzicht van artikelen die ik geschreven heb, maar die vanwege het copyright hier niet opnieuw gepubliceerd kunnen worden.  

Herpetologische artikelen
Boekbesprekingen
Nederland leest
bottom of page