top of page

Jacob van Maerlant

■ Boek VI van Jacob van Maerlant's Der naturen bloeme - het zogenaamde slangenboek - is voorwerp van mijn promotieonderzoek geweest. Om de comparatistische en stemmatologische werkzaamheden te kunnen verrichten die noodzakelijk waren voor dit onderzoek, was het nodig om alle beschikbare handschriften en fragmenten van het slangenboek te translittereren. Die translitteraties treft u in PDF-vorm hier aan. Als u (wetenschappelijk) gebruik maakt van mijn translitteraties - en dat staat u vrij - dan stel ik het op prijs als u mij daarvan op de hoogte brengt.

 

Maak in het menu een keuze voor de codex van uw keuze van Der naturen bloeme

bottom of page