top of page

En toen waren er nog maar achttien…

Saint Lucia is één van de bovenwindse eilanden in het Caribisch ge-bied en is ongeveer 606 vierkante kilometer groot. Van die 606 vier-kante kilometer vormt een oppervlakte van zo’n zeventien voetbal-velden de biotoop van de Saint Lucia racer, Erythrolamprus ornatus. Een speurtocht van zo’n 600 uur leverde enkele jaren geleden slechts 29 observaties van negen individuen op. Men schat dat er op het hele eiland nog maar zo’n  achttien exemplaren voorkomen. Waarschijnlijk is dit de meest bedreigde slangensoort ter wereld.

Jersey Zoo, gesticht door de fameuze Gerald Durrell, heeft als doel-stelling om bedreigde diersoorten te behoeden voor uitsterving. Dus heeft deze organisatie zich het lot van deze bedreigde slangensoort aangetrokken en heeft ze haar opgenomen in haar programma. Om-dat deze rubriek enkel de bedoeling heeft om u te attenderen op in-teressante zaken en niet om daarover uitvoerig over te verhalen, volsta ik om u voor meer achtergrondinformatie te verwijzen naar de website van Jersy Zoo, www.durrell.org.

In september was ik op Jersey en natuurlijk heb ik Jersey Zoo be-zocht. Eenmaal in de reptielenafdeling aanbeland, besloot ik, na eni-ge aarzeling, gebruik te maken van mijn functie van redacteur van Litteratura Serpentium en klopte op de deur met de tekst ‘Staff only’. Een korte introductie mijnerzijds was voldoende om even later de hand te drukken van het hoofd van de herpetologische afdeling Matt Goetz. Die vertelde me uitgebreid over het wel en vooral het wee van de Saint Lucia racer en over de initiatieven die de Zoo heeft ont-plooid om deze prachtige slang voor uitsterven te behoeden. Alvo-rens we afscheid namen, toonde Matt me het terrarium waarin een exemplaar van de Saint Lucia racer werd gehouden. Het dier was niet zo blij met onze aandacht en weigerde om rustig te poseren voor een mooie foto. Niettemin, wat ik wél heb kun fotograferen, deel ik graag met u.

bottom of page