Atelier Sjef v. d. Voort als phoenix uit as herrezen

 

(onbekende bron) donderdag 11 november 1954.

 

Allereerst schilder

Op een october-avond in 1953 ging plotseling ’t brandalarm in Helmond. De Helmondse spuitgasten haastten zich met bekwame spoed naar de Markstraat ter hoogte van de villa van dokter Bloemen. Achter de gevels van de huizen was vuurgloed duidelijk zichtbaar: het atelier van Sjef van der Voort & Co. Stond in lichterlaaie. Ondanks het snelle ingrijpen kon niet worden voorkomen dat het atelier vrijwel geheel uitbrandde. Het vuur vond namelijk gretig voedsel in het zeer brandbare materiaal van de glazenier-, schilder- en opalinewerken. Nu, een goed jaar later, blijkt het atelier al weer heel wat werk opgeleverd te hebben en dat, terwijl Sjef v.d. Voort op zijn eentje aan de heropbouw is verder gegaan. Men kan dus met recht spreken van de klassieke phoenix.

In Helmond kent men Sjef v.d. Voort bijna alleen als reclameschilder en tekenaar. In verschillende gebouwen heeft hij bovendien nog decoratieve muurschilderingen aangebracht, maar weinigen kennen hem als glazenier en kunstschilder. De uit Oirschot afkomstige glazenier, die in Brussel met goed gevolg academie liep en in Parijs de verschillende moderne kunststromingen leerde kennen, heeft in zijn opdrachten, waarin hij zich uiteraard te houden had aan de wensen van de opdrachtgevers, altijd geprobeerd zoveel mogelijk zijn artistieke inzichten tot gelding te brengen. Zijn werk ademt dan ook de sfeer van de “verluchtings”-kunstenaar, die met smaak een wand versiert en de toeschouwer weinig problemen voorzet. Men zou inderdaad zeker artistieke bezwaren tegen sommige van zijn muurschilderingen of ramen kunnen inbrengen – Sjef v.d. Voort is gelukkig kritisch genoeg om dit te erkennen – maar de insider zal toch uit tal van bekende producten kunnen proeven, dat het werk een talent veronderstelt. In Helmond en verdere omgeving – o.m. in de kapel van de zusters Franciscanessen in Ommel en de kerk van O.L. Vrouw te Eindhoven – treft men verschillende voorbeelden van geslaagde werken, die in hun genre – de wat lichte en naar het anecdotisch-zwemende barok – toch zeer verdienstelijk zijn. Sjef v.d. Voort is op de keper bschouwd een schilder in hart en nieren. In zijn woonhuis aan “De Burcht” treft men namelijk tal van olieverfproeven, die een heel afwijkend palet laten zien. Deze producten – waarbij enkele uitskende portretten – zijn het werk van een rasschilder, die in zijn  vrije uren schildert zoals hij zelf wil. Zonder te beweren, dat deze doeken nu in alle opzichten volmaakt zijn, zouden wij toch graag zien, dat dee schilder in dit werk verder zou gaan. Helaas werken vele omstandigheden remmend – kunst wordt duur betaald – maar wij geloven, dat verderopbouwend in dit métier Sjef v.d. Voort nog belangrijk belangrijk werk zal kunnen verrichten. Uit zijn talloze schetsen uit Frankrijk – waaronder enkele pretentieloze, maar daaom charmereende crayons – blijkt, dat hij de schetskunst verstaat.

"De Emmausgangers".
Tekening van Sjef van der Voort.

“O.L. Vrouw van Fatima”, een glas-in-lood-raam van Sjef v.d. Voort in het Norbertusgesticht in Gennep.

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now