Weer twee nieuwe zaken in onze Stadswijk

Onbekende bron, 25 september 1952.

De oude Hezerweg groeit zienderogen in belangrijkheid. De dode straat van weleer is een belangrijke verbindingsweg geworden met het nog steeds zich uitbreidende 'Tivoli'. Geen wonder dat de Hezerweg ook als win­kelstraat een voornamere plaats gaat inne­men. De heer Maessen deed dan zeker geen slechte zet door naast het café een onren­dabele inrijpoort om te bouwen tot een slij­terij van meer dan grootsteedse allure. Het was ons reeds vergund een kijkje te gaan nemen in deze uitzonderlijk fraaie inrichting. Eigenaar en architect hebben hier iets tot stand weten te brengen wat zeker ieders be­wonde-ring zal afdwingen, ofschoon het zeker geen makkelijke opgave moet geweest zijn een winkel te maken van een ruimte van 17 meter lengte en nauwelijks 2 meter breedte. Het resultaat is overweldigend! Links naast de eiken deur is een venster waaraan men bezwaarlijk nog de naam étalage kan geven. Het is een soort keldertje overspannen met een hoefijzervormig smeedwerk, waarin een grote hoeveelheid flessen met 'geestrijk vocht' kunnen worden getoond. Op de bodem en langs de wanden van deze kelder-étalage is ruim plaats voor étalering, doch daarover heen heeft men een prachtig gezicht over de gehele winkel, die totaal als étalage fungeert. De balken tegen de zoldering breken de lengte en brengen de sfeer van ouderdom. De rekken zijn van sierlijke baksteen in hun na­tuurlijke staat evenals de gemetselde toon­bank, die in fraaie elipsvorm is aangebracht, van beneden naar boven in breedte toene­mend. De wanden zijn door Jef v.d. Voort voorzien van zeer fraaie fresco's in zeldzaam mooie harmonieuse tinten, achtereenvolgens voorstellend het plukken der druiven, ver­voer der druiven, het persen dezer vruchten, het wijnfeest en als bekroning Afgod Bacchus, die zich tegoed doet aan de wijn hem geser­veerd door een lieftallige wijnkonin-gin. Bo­ven de rekken is op een voortreffelijke wijze het vlak gevuld door slingerende wijnranken met gerstenaren. Indirecte verlichting ver­hoogt nog de stemming evenals een fraai smeedijzeren lamp met ge-brandschilderd glas. De achterwand bestaat eveneens bijna geheel uit gebrandschilderd glas en vormt de afscheiding met de ontvangstkamer. Hier­achter bevindt zich het ruime goedgevulde magazijn.

 

Mocht de bijzondere inrichting van de win­kel en de enorme verschei-denheid in dran­ken nog niet voldoende garantie zijn, dan zijn er nog de 11 jaren ervaring van de heer Maessen, die het vertrouwen volledig kan doen zijn. Het zal dan ook zeker niet aan succes ontbreken, wat van harte wordt toegewenst.